16 Mayıs 2009 Cumartesi

Marmaray Davası nereye gidiyor?

Marmaray Projesinin CR1 etabının iptali istemiyle devam eden davada ilginç gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak İstanbul’da açılan dava Ankara 2.İdare Mahkemesine gönderilmiş ve yaklaşık 5 aydır da bu mahkemede 2009/8 esas numarasına kayıtlı olarak görülmekteydi. Açıldığı ilk tarih itibariyle, 8 aydır Yürütmeyi Durdurma talebi karara bağlanmayan dava ile ilgili olarak peşpeşe bağlantılı dosya kararı çıkıyor.

İlk olarak, bu dava ile aynı kaderi paylaşan ve önce İstanbul İdare Mahkemelerinden Ankara İdare Mahkemelerine gönderilen, buradan da Danıştay’a, Danıştay’dan tekrar Ankara İdare Mahkemelerine gönderilen, arada yanlış mahkemeye gönderilmek suretiyle zaman kaybettirilen “Marmaray Projesi ile ilgili DLH’ya yapılan bedelsiz yer teslimlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli davanın”, 511 gün sonra sonra yürütmesinin durdurulması talebi reddedildi. Akabinde de Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 2009/2105 sayılı kararıyla, Ankara 2.İdare Mahkemesinde 2009/8 esas numarasına kayıtlı olarak halen devam eden, “Marmaray Projesinin CR1 Sözleşmesinin iptali istemli davaya” bağlandı.

Ve son olarak da, Ankara 10.İdare Mahkemesinde 2008/2246 esas numarasına kayden BTS tarafından açılmış olan Marmaray Projesi ile ilgili başka bir dava bağlantılı dosya kararı ile Ankara 2.İdare Mahkemesine gönderildi ve akabinde de Yürütmeyi Durdurma talebi reddedildi..

Böylelikle içinde “marmaray” kelimesi geçen tüm davalar Ankara 2.İdare Mahkemesinde toplanmış oldu. İşin tuhaf tarafı ise, "bağlantılı dosya" kararı ile 2.İdare mahkemesine gönderilen dosyaların yürütmenin durdurulması taleplerinin ayrı ayrı karara bağlanması! Tabi bu durum da doğal olarak, 2.İdare Mahkemesinde devam eden 2009/8 esas sayılı “CR1 sözleşmesinin iptali” istemli davanın, henüz karara bağlanmamış olan yürütme durdurma talebine etki edecektir.! Hukuken, kendilerindeki dava dosyaları için, “bu dava 2.İdare Mahkemesinde görüşülmeli” diyen bir mahkemenin, dosyayı 2.İdare Mahkemesine gönderme kararı çıkmadan hemen önce, Yürütmenin durdurulması talebini değerlendirmeye alarak “RET” kararı vermesi, diğer dosya için ise 2009/8 sayılı dosya ile bağlantısı olduğu için 2.idare mahkemesine gelmesine rağmen, ayrı bir dosya olarak değerlendirmeye alan 2.İdare Mahkemesi tarafından,"yürütmenin durdurulması talebine" RET kararı verilmesi ise anlaşılamamış, alınan kararların hukuki tercümesini yapmak mümkün olmamıştır!

Bu olumsuz şartlar dahilinde, Marmaray Projesinin CR1 etabının ve dayananak sözleşmenin iptali istemiyle açılan davanın yürütmesinin durdurulması istemi karara bağlanacak! Şuana kadar bu davaların, davacı sıfatıyla 2 kişi, 1 sendika ve 1 de müdahil olmak üzere, 4 muhatabı var. Yani sendikayı saymaz isek, sadece 3 kişi(üçü de demiryolu çalışanı) Marmaray Projesine karşı çıkıyor gibi bir görüntü var, en azından dosyayı karara bağlayacak olan 2.İdare Mahkemesi hakimlerinin gözünde! Bu durumdan kim ne sonuç çıkartır bilinmez ama CR1 sözleşmesinin “Bölüm 16-İstasyonlar” başlıklı bölümünde geçen bazı veriler, işin ne kadar tehlikeli boyutlarda devam ettiğini “belgelerin diliyle” gösteriyor.

Anlamak isteyenler için bu veriler, üzerinde herhangi bir oynama yapılmaksızın AYNEN aşağıya çıkartılmıştır....

Sözleşme CR1 İşverenin Şartnameleri Bölüm 16-İstasyonlar

Tablo 2: Yıkılacak istasyon binaları ve peronlar(Her iki yaka için-y.n.)

İstasyon Adı Peron Durumu

Kazlıçeşme Peron yıkılacaktır. Yeni istasyon başkaları tarafından inşa edilecektir.

Zeytinburnu Peron yıkılacak

Yenimahalle Peron yıkılacak

Bakırköy Peron yıkılacak

Yeşilyurt Peron yıkılacak

Yeşilköy Peron yıkılacak

Florya Peron yıkılacak

Menekşe Peron yıkılacak

Küçükçekmece Peron yıkılacak

Soğuksu Peron yıkılacak

Kanarya Peron yıkılacak

Halkalı Peron yıkılacak

Söğütlüçeşme Peronlar yıkılacak

Kızıltoprak Peronlar yıkılacak

Feneryolu Peronlar yıkılacak

Göztepe Peronlar yıkılacak

Erenköy Peronlar yıkılacak

Suadiye Peronlar yıkılacak

Bostancı Peronlar yıkılacak

Küçükyalı Peronlar yıkılacak

İdealtepe Peronlar yıkılacak

Süreyyaplajı Peronlar yıkılacak

Maltepe Orta peron yıkılacak

Cevizli Peronlar yıkılacak

Atalar Peronlar yıkılacak

Kartal Peronlar yıkılacak

Yunus Peronlar yıkılacak

Pendik Peronlar yıkılacak

Kaynarca Peronlar yıkılacak

Tersane Peronlar yıkılacak

Güzelyalı Peronlar yıkılacak

Aydıntepe Peronlar yıkılacak

İçmeler Peronlar yıkılacak

Tuzla Peronlar yıkılacak

Coşkuoğulları Peronlar yıkılacak

Çayırova Kuzey peronu yıkılacak

Fatih Peronlar yıkılacak

Osmangazi Peronlar yıkılacak

Gebze Peronlar yıkılacak

16.1.2.3. Kızıltoprak İstasyonu

1.Mevcut Kızıltoprak İstasyonu yıkılacak ve yeniden inşa edilmeyecektir(bu istasyon için aynı sözleşmede çelişkili bilgiler mevcuttur-y.n.)....

16.1.2.4. Feneryolu İstasyonu

1.Söz konusu bina, yeni banliyö sisteminin bir parçasını oluşturmamaktadır ve önerilen yeni istasyondan uzakta ye almaktadır. T3 hattı, binanın kanopisi altından geçecektir ve beyaz kanopi yüklenici tarafından yıkılacaktır....

16.1.2.5. Göztepe istasyonu

1.Bu bina, yeni istasyonun bir parçasını oluşturmayacaktır. Fakat T3 hattı, binanın altından ve binanın güney taqrafında yıkılacak olan peron merdivenlerinin bulunduğu yerden geçecektir. Yüklenici, binanın ve binanın üzerinde durduğu köprünün yapısal durumlarının incelenmesi için detaylı bir çalışma yürütecek ve ilgili restitüsyon ve restorasyon çizimlerini hazırlayacaktır. Bunu hazırlarken yüklenici bu binanın artık istasyon binası olarak kullanılmayacağını dikkate alacaktır...

16.1.2.6. Erenköy İstasyonu

1.Bina, yeni banliyö sisteminin bir parçasını oluşturmayacaktır; fakat bu bina önerilen istasyon çevresi dahilinde yer alacaktır. Yüklenici istasyonun beyaz kanopisini hatların tesisi için yıkacaktır...

16.1.2.7. Suadiye İstasyonu

1.Bina, yeni banliyö sisteminin bir parçasını oluşturmayacaktır; fakat bu bina, önerilen istasyon çevresi dahilinde ve peronun batı ucunun önünde yer alacaktır. İstasyonun beyaz kanopisi, yüklenici tarafından hatların tesisi için yıkılacaktır.

16.1.2.8. Bostancı İstasyonu

1....İstasyonun beyaz kanopisi, yüklenici tarafından hatların tesisi için yıkılacaktır.

16.1.2.10. Kartal İstasyonu

1....Bina, önerilen istasyon peronundan uzakta bulunmaktadır ve yeni banliyö sisteminin bir parçasını oluşturmayacaktır...

16.1.2.17.Yeşilköy İstasyonu

1.İstasyon binası ve kanopi ile perondaki bilet gişesi ve bekleme salonu, tarihi öneme sahiptir. Yüklenici, bu tarihi binalar için restitüsyon ve restorasyon çizimlerini hazırlayacaktır. Yüklenici, binaları ve kanopiyi dikkatli bir şekilde yıkacak ve tekrar kullanılabilecek olan yapısal ve mimari parça ve elemanları kurtaracak ve saklayacaktır.... Yeni yapının kafe ve gösteri ile kültür merkezi olarak hizmet verecek şekilde tasarımı yapılacaktır.