15 Mart 2009 Pazar

Marmaray Projesi ile ilgili olarak açılan İPTAL davasında son gelişmeler...

Marmaray projesinin CR1 etabının iptali için açılan ve Ankara 2.İdare Mahkemesinde görülen davada; 3. ek delil dilekçesi de verilmiştir. Dava ile ilgili olarak yeni bir gelişme yaşanmış, il dışından bir demiryolu çalışanı, “sorumluluk ve duyarlılık” göstererek, davaya müdahil olmak için başvurmuştur.

Dava ile ilgili olarak, son durum “yürütmeyi durdurma” isteminin karara girdiği yönündedir. Ancak mahkeme kayıtlarında dava, “bağlantılı” gözükmekte olup, bu durum davanın BTS’nin 10.İdare Mahkemesinde açtığı dava ile birleştirilmesi ihtimalini doğurmuştur.

Böyle bir birleştirme kararının ne kadar doğru olacağı ise bilinmiyor. Çünkü her iki davanın konusu, istemler açısından birbirinden farklıdır! Şöyle ki;

-BTS’nin açtığı davada, konu; “Marmaray Projesinin ikinci etabı olan CR 1 etabıyla ilgili TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile DLH Genel Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme gereği Gebze-Haydarpaşa ile Sirkeci-Halkalı arasındaki demiryolu hattının 2'den 3 yola çıkarılması ve hattın 3 yola çıkarılması ile ilgili inşaat gerekçesiyle 2 yıl boyunca işletmeye kapatılması ile ilgili idari işlemin İPTALİ İLE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI talebini içerir dava dilekçesidir.” Şeklinde iken,

-Demiryolu çalışanı Soner Önal tarafından açılan davada, konu; “Marmaray Projesi kapsamında yapılacak olan, "Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının(TCDD) İyileştirilmesi(2 yoldan 3 yola çıkartılması) İnşaat, Elektrik ve Mekanik Tesisler İşi(Sözleşme CR1)" inşaatı için, 08 Aralık 2008 tarihinden itibaren yapılacak olan Haydarpaşa-Gebze ile Sirkeci-Halkalı demiryolu hattının en az 2 yıl süreyle işletmeye kapatılması(Ek:1) yönündeki davalı idare işlemi ile davaya konu işlemin alt yapısını oluşturan CR1 Sözleşmesi ve bu kapsamda TCDD Genel Müdürlüğü ile DLH Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün iptali, Dava dilekçesinde açıklanan hukuki ve toplumsal sorunlar ile bu sorunların geri dönüşü olmayan etkileri nedeniyle dava konusu işlemle işleme kaynaklık eden CR1 sözleşmesi ve DLH Genel Müdürlüğü ile TCDD arasında imzalanan protokolün yürütmesinin durdurulması … istemlerinden ibarettir.” Şeklindedir.

Ayrıca, BTS’nin açtığı davada, mahkeme tarafından T.C. Ulaştırma Bakanlığı da davaya dahil edilmiş ve Bakanlıktan savunma yapması istenmiştir. İşbu durum da, davanın tarafları arasındaki farklılık bir kenara, davanın “yürütmenin durdurulması” istemi açısından geciktirici bir durum yaratacaktır.

Dava ile ilgili olarak, olumlu ve olumsuz gelişmeler bu yöndedir. İlgilenen ve takip edenlere duyurulur.